Politica de Confidențialitate

Conform legislației în vigoare, în calitate de controlor de date, vă prezentăm Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor dvs. personale; acest lucru are scopul de a detalia modul în care colectăm datele dvs., scopul prelucrării, modul în care o folosim, cine are acces la acesta etc. Această politică implică, de asemenea, aspecte privind drepturile dvs. de confidențialitate, pe care le puteți exercita ca persoană vizată.

Utilizarea acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă:

1. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din  27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, (Regulamentul general privind protecția datelor). denumit și “RGDP” și orice alt act normativ subsecvent de modificare, completare a acestui Regulament

2. Legea 190/18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/C.E. și orice alt act normative subsecvent de modificare, completare a acestei Legi.

3. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

I. Despre noi

Acordăm toată atenția protecției datelor dumneavoastră personale și dorim să vă simțiți în siguranță când vizitați paginile noastre de Internet. Protejarea confidențialității dumneavoastră la prelucrarea informațiilor personale este o preocupare importantă pentru noi şi noi luăm în considerare acest lucru în decursul proceselor noastre de afaceri. Prelucrăm datele personale colectate în decursul navigării pe site-urile noastre web în acord cu prevederile legale aplicabile țărilor în care sunt administrate site-urile web respective.

Pentru a realiza acest lucru, ne angajăm să menținem un program de management al confidențialității, supus unei monitorizări și îmbunătățiri continue.

II. Cum colectăm datele dvs. personale

Există două moduri în care vă colectăm datele personale, și anume:
1. direct de la dvs. - când completați formulare disponibile pe site;
2. indirect - când colectăm date prin cookie-uri și alte tehnologii informatice.

Colectarea directă de date cu caracter personal:

 • Când comunicați cu noi

Noi procesăm datele conținute în orice formular de cerere pe care ni-l trimiteți, cum ar fi numele, telefonul, e-mailul, compania, în scopul de a comunica cu dvs. în legătură cu cerințele sau sesizările dumneavoastră.

 • Când vă abonați la alerte prin e-mail

Procesăm direct datele, cum ar fi numele de utilizator, numele și adresa de e-mail, în mod direct, în scopul de a vă trimite informații relevante și / sau buletin informativ.

 • Când aplicați pentru o poziție deschisă

Când efectuați o acțiune, cum ar fi crearea unui profil, aplicarea pentru o poziție deschisă sau înregistrarea unui cont în secțiunea contul meu, procesăm direct datele dvs. de contact de contact

În mod detaliat, atunci când aplicați pentru o poziție pe site-ul nostru, procesăm contactul de date (e-mail) și datele conținute în CV-ul dvs. pe care ne-ați prezentat în mod liber. Acestea pot include date personale despre identitatea dvs. (numele), imaginea, datele de contact (e-mail, numărul de telefon), sexul, etnia, sexul, data nașterii, educația, interesele, hobby-urile, și detaliile de angajare anterioare.
Ca proprietar de profil, puteți gestiona și actualiza informațiile de utilizator trimise mai sus.

Colectarea indirectă de date cu caracter personal

 • Când vizitați site-ul nostru

Procesăm direct următoarele date: adresa dvs. IP, locația, setările browserului, durata vizitei site-ului, sistemul de operare, căile de navigare ale site-ului pe care le colectăm automat în timpul vizitei site-ului Baschet.ro.

De asemenea, site-ul nostru folosește Google Analytics, un serviciu pentru analiză web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ne oferi analiza modului în care utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea website-ului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita website-ul nostru.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite adresa următoare: http/policies.google.com/privacy/partners.

Alte fișiere de tip cookie analitice și privind performanța

În mod similar și în aceleași scopuri (analiză și monitorizarea traficului), website-urile noastre utilizează fișiere de tip cookie plasate de Trafic.ro, Cxsense.com şi CrazyEgg.com pentru a colecta date privind interacțiunea dvs. cu website-ul și comportamentul dvs. de navigare pe acesta (inclusiv ID-ul fișierului de tip cookie, adresa IP și tipul de dispozitiv utilizat pentru a accesa website-ul). Totuși, primim doar date agregate privind utilizatorii website-ului, fără nicio posibilitate de a vă identifica.
Informații detaliate privind prelucrarea efectuată de:

 • Trafic.ro pot fi găsite la http://www.trafic.ro/politica-de-confidentialitate
 • Cxsense.com pot fi găsite la https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy
 • CrazyEgg.com pot fi găsite la https://www.crazyegg.com/privacy

Important: A se observa că nu vă putem identifica ca persoană care utilizează aceste date colectate, fiind un proces anonim.

III. Scopul procesării datelor

Scopul tuturor cazurilor de prelucrare a datelor de mai sus este:

1. Comunicarea cu dvs. în legătură cu orice solicitare din partea dvs. (inclusiv sesizări) pentru a putea oferi asistență.
2. Comunicarea cu potențialii candidați care își prezintă CV-urile prin intermediul site-ului și procesul de recrutare
3. Promovarea companiei noastre și a serviciilor oferite de BASCHET MEDIA SRL prin buletine informative și campanii promoționale.
4. Analizarea și îmbunătățirea utilizării și utilizării site-ului (întreținere, îmbunătățiri funcționale).
5. Creșterea securității site-ului nostru prin diagnosticarea problemelor de conectivitate și prevenirea fraudelor.
6. Analiza utilizării site-ului în termeni de marketing (utilizatori, modele de navigație, locații, tendințe, etc.) fără profilarea / direcționarea utilizatorilor.

Temeiul juridic pentru procesarea datelor este: interesul legitim (în calitate de angajator pe temei contractual) sau consimțământul dumneavoastră (aplicat pentru comunicare de marketing direct - buletin informativ, cookie-uri opționale). Mai multe detalii despre modulele cookie din Politica de Cookie.

IV. Cum folosim datele dvs. personale

Vom păstra datele cu caracter personal colectate pentru o perioadă determinată de timp, în conformitate cu politicile interne și cu legislația în vigoare.
Putem reține CV-urile pe care le trimiteți sau le trimiteți (prin diferite canale de comunicare) în scopul recrutării, în termen de până la cincisprezece ani.

V. Divulgarea datelor cu caracter personal către terțe părți

Din motive legate de interesul nostru legitim, putem divulga datele dvs. personale unor terțe părți, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru activitățile noastre. Astfel, putem divulga date personale furnizorilor de produse și servicii IT (întreținere, aplicații software și sisteme, securitate), marketing (analiză, promovare, administrare newsletter), arhivare sau alte servicii. De asemenea, putem divulga datele dvs. personale autorităților, instituțiilor publice, avocaților, companiilor de asigurări, auditorilor, consultanților externi numai atunci când acest lucru este necesar sau este o cerință legală. S-ar putea să existe situații în care dezvăluim datele dvs. pentru a vă proteja interesul vital sau interesul vital al unei alte persoane. De asemenea, putem acționa în mod similar ori de câte ori este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

VI. Transferul internațional de date cu caracter personal

Independent de locația terțelor părți, ne vom asigura că securitatea datelor cu caracter personal este menținută (acces minimizat și controlat), iar transferul de date (inclusiv în afara UE, dacă este cazul) respectă legislația internațională în materie de confidențialitate (de exemplu, clauze contractuale). Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de BASCHET MEDIA SRL într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

VII. Protecția datelor personale

Suntem răspunzători pentru protejarea datelor dvs. personale (colectate direct sau indirect de la dvs.), prin urmare, ne concentrăm continuu asupra funcționării optime a sistemelor IT și a tuturor controalelor tehnice implementate, parte a sistemului nostru de management al securității informațiilor.

VIII. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Ca persoană fizică a entității, aveți anumite drepturi pe care le puteți exercita, în timp ce vom răspunde conform tuturor cerințelor legale aplicabile. Este important să subliniem faptul că unele dintre drepturile enumerate mai jos se pot aplica doar parțial în anumite circumstanțe; pentru detalii suplimentare, precum și pentru orice solicitare, vă rugăm să ne contactați.

Astfel, drepturile dvs. sunt:

 • Dreptul la informare respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățiile de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare, posibilitatea de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum și completare a datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, sa anonimizam aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continuam în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în condițiile legii
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către companie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune la prelucrarea pe viitor a datelor;
 • Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale automatizate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai în baza unor activități de prelucrare automate; și
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/

Alte informații și date de contact
Pentru orice întrebări sau solicitări de clarificare privind modul în care procesăm datele personale sau cererile privind exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail confidentialitate coadădemăimuță baschet.ro

IX. Reclamații

Dacă aveți reclamații cu privire la conformitatea noastră cu această politică, vă rugăm mai întâi să ne contactați. Vom investiga și vom încerca să rezolvăm orice reclamații sau dispute cu privire la utilizarea și divulgarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu această politică de confidențialitate. În plus, sunteți desigur liber să contactați o autoritate de supraveghere din țara dumneavoastră de reședință sau de la locul de muncă sau autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Baschet.ro
e-mail: confidentialitate [at] baschet.ro

Ultima actualizare: 10.08.2020